Contractbasis
Als zorgverlener heb ik met een groot aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten met daarin afspraken over het tarief. Dit houdt in dat ik de behandeling rechtstreeks kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het voordeel is dat u mij geen rekeningen hoeft te betalen en die daarna bij uw verzekering hoeft in te dienen.
Met de volgende zorgverzekeraars is een contract afgesloten: CZ, VGZ, Zilveren Kruis Achmea, ONVZ, DSW, ENO, FBTO, Zorg en Zekerheid en Caresq.

Tarieven
De tarieven van de behandeling verschillen per zorgverzekeraar. Voor 2023 zijn de bedragen per behandeling en diagnostiek als volgt: 
- NZa-tarief diagnostiek 60 min: €173,40
- NZa-tarief behandeling 60 min: €152,50
De zorgverzekeraars rekenen verschillende percentages hiervan.

Vergoeding van de behandeling en eigen risico
De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor de meeste vormen van psychische pro-blemen. Voorbeelden van problemen waarvan de behandeling niet wordt vergoed zijn: relatieproblemen, specifieke fobieën en werk gerelateerde problemen. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft, wordt dit mogelijk wel vergoed. Informeer hieroverbij uw zorgverzekeraar. 
De behandeling die vergoed wordt binnen de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het deel van het eigen risico wat nog open staat dient u zelf te betalen; alles wat daar boven komt, wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.

Wanneer u een zorgverzekeraar heeft met wie ik geen contract heb afgesloten, ontvangt u van mij een nota die u, na betaling, bij uw verzekeraar ter declaratie kunt aanbieden. Informeer bij uw verzekeraar welk deel hiervan wordt vergoed. Wanneer u de nota zelf wilt betalen of wanneer u een behandeling wilt van problematiek welke niet valt onder de verzekerde zorg, geldt een tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).