Locatie
Psychologiepraktijk P. Dwarshuis bevindt zich op de Jacob van Wassenaerstraat 1 in Helmond. In hetzelfde pand is tevens Psychiatriepraktijk Helmind gehuisvest, waarmee ik al jaren samenwerk. 

 

Openingstijden en bereikbaarheid

De praktijk is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 8.30-17.00u. In geval van crisis kunt u mij binnen kantooruren op onderstaand nummer bereiken. Buiten kantooruren wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisartsenpost: tel. 0900-8861.

Telefonisch is de praktijk bereikbaar op werkdagen van 8.00-18.00u. en op zaterdag van 10.00-15.00u. onder nummer 0492-792940.
Voor het maken van een afspraak kan dit nummer gebeld worden. Uw gegevens worden dan genoteerd en ik bel u vervolgens dezelfde dag of de eerstvolgende werkdag terug. Ook kunt u gebruikmaken van het aanmeldformulier.

Wachttijd 
De actuele wachttijd voor de start van de behandeling wordt aangegeven op de Home-pagina. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met mij opnemen of met uw zorgverzekeraar om te vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen tien weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorg-verzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen GGZ). De aanmeldwachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd bent.

Verwijzing van de (huis)arts
Voor de start van de behandeling is een verwijzing van een arts noodzakelijk, meestal de huisarts, maar ook een psychiater of arbo-arts. De verwijsbrief van de huisarts kunt u bij het eerste gesprek meenemen. De verwijzing door de (huis)arts is tevens nodig voor de vergoeding van de behandeling door uw ziektekostenverzekeraar.

Duur van de behandelsessie en de behandeling als geheel
Een behandelsessie duurt 45 tot 60 minuten. De duur van de behandeling als geheel is afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen die u ervaart.

Afmelding bij verhindering
Het kan natuurlijk voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. Belangrijk is om dan uiterlijk 24 uur van te voren contact met mij op te nemen om de afspraak af te zeggen en een nieuwe te maken. Wanneer de afspraak te laat of helemaal niet wordt afgemeld, wordt een bedrag van €85 bij u in rekening gebracht.

Dossiervorming
Uw gegevens worden opgenomen in het cliëntendossier. Dit dossier wordt (volgens wettelijke regelgeving) gedurende 15 jaar bewaard. Bij een eventuele volgende aanmelding kan hierop worden teruggegrepen. Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand tot de gegevens toegang heeft.
U kunt als cliënt echter verzoeken om vernietiging van het dossier. U dient dat schriftelijk aan mij kenbaar te maken. Zie voor verdere informatie over uw privacy de Privacyverklaring.

Beroepsgeheim
Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat nooit zonder uw toestemming aan anderen informatie over u gegeven wordt. Als het gaat om rapportage naar huisarts of bedrijfsarts of om een doorverwijzing naar een andere behandelaar, wordt deze informatie alleen gegeven als u eerst daarvoor toestemming heeft gegeven. Ook krijgt u altijd eerst inzage in deze informatie voordat het wordt verzonden.

Klachtenregeling
Bij eventuele klachten over de behandeling probeer ik eerst met u in een gezamenlijk gesprek tot een oplossing te komen. In het geval dat dit niet tot uw tevredenheid kan worden afgerond, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging waar ik lid van ben: het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De klacht kunt u indienen via: nip@klachtencompany.nl. Informatie over het klacht- en geschillenreglement vindt u op de pagina Overig.